Giấy tiêu đề

Mô tả sản phẩm

Giấy tiêu đề hay còn được gọi là letterhead được sử dụng để viết thư, báo cáo, văn bản chính thức, hoặc các tài liệu quan trọng khác. Thường có các thông tin như tên công ty hoặc tổ chức, địa chỉ, số điện thoại, logo, và các thông tin liên hệ khác được in đẹp mắt và chính xác ở trên cùng hoặc ở trên một phần của trang giấy. Giấy tiêu đề thư không chỉ là một phần không thể thiếu trong bộ nhận diện thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, mà còn là công cụ quảng cáo vô cùng hiệu quả. 

0909 279 576facebookzalo