Biểu mẫu

Mô tả sản phẩm

Biểu mẫu giấy là một tài liệu chứa các ô trống, hộp chọn hoặc các yếu tố tương tự, được thiết kế để thu thập thông tin hoặc dữ liệu từ người điền. Các biểu mẫu giấy có thể được thiết kế trên giấy truyền thống hoặc dưới dạng tệp điện tử để điền trực tuyến và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau để thu thập dữ liệu hoặc thông tin từ người dùng.

0909 279 576facebookzalo