Carbonless

Mô tả sản phẩm

Carbonless (NCR – No Carbon Required) là loại giấy chuyên dụng không cần sử dụng giấy carbon để tạo bản sao. Khi viết lên một tờ giấy carbonless, nó tự động tạo bản sao ở các tờ giấy dưới cùng mà không cần áp dụng giấy carbon truyền thống. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và giảm lượng giấy được sử dụng, thường được sử dụng trong các hóa đơn, phiếu đặt hàng và các tài liệu yêu cầu sao chép nhanh chóng.

 

0909 279 576facebookzalo